Tampereen Geriatripalvelu

Tarjoamme laadukkaita lääkäripalveluja vanhusten hoidosta vastaaville yhteisöille, yrityksille ja kunnille. Tavoitteenamme on tutkia ja hoitaa ikäihmisiä sekä parantaa heidän elämänlaatuaan kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden heitä hoitavien tahojen kanssa. Konsultaatio- ja vastaanottokäynnit tapahtuvat ensisijaisesti palvelun ostajan omissa tiloissa.

Tampereen Geriatripalvelu on joulukuusta 2014 alkaen osa Ikifit Oy:tä.

Puhelinnumero: 050 5697439

logo-geriatriapalvelu

Kaikki lääkärimme ovat erikoistuneet geriatriaan.

Toiminta-alueemme kattaa Tampereen ja sen lähikunnat.

Esimerkkejä tarjoamistamme palveluista:

  • Dementiadiagnostiikka ja hoidon seuranta terveyskeskuksissa (ns. muistipoliklinikka)
  • Geriatrinen konsultaatiopoliklinikka terveyskeskuksissa
  • Vanhainkotien, palvelutalojen ja dementiakotien lääkäripalvelut
  • Kotisairaanhoidon ja terveyskeskuksen vuodeosastojen konsultointi
  • Geriatrin konsultaatiot kuntoutuslaitoksille (esim. lonkkamurtuma- ja aivoverenkiertohäiriöpotilaat, muu sairaalahoidon jälkeinen kuntoutus)
  • Geriatrian alan koulutus lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle
  • Yleisöluennot