palvelut

Kunto- ja tehoremontit

Kunto‐ ja Tehoremonttien tavoitteena on motivoida työntekijöitä ylläpitämään ja edistämään sekä omaa että työyhteisön hyvinvointia, aktivoida työntekijää oman terveyden vaalimiseen ja tukea valmiuksia selviytyä työelämässä. Kurssit suunnitellaan yhteistyössä työpaikan kanssa. Kunto- ja Tehoremontit toteutetaan Kangasalla, Hyvinvointikeskus Apilassa.

Kunto‐ ja Tehoremontit koostuvat 1-2 päivän jaksoista, jotka toteutetaan 1‐3 kertaa vuodessa. Ohjelmat sisältävät mm.

  • fyysisen kunnon testauksia
  • monipuolisesti eri liikuntalajien kokeiluja
  • eväitä henkiseen jaksamiseen
  • muita työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä muun muassa ravitsemukseen ja ergonomiaan
Linkkejä ja muuta

Lisätietoja Kunto‐ ja tehoremonttikursseista:
kuntoutuspäällikkö Sanna Väättänen
03 2716 294
etunimi.sukunimi@ikifit.fi