Muistineuvola

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi muistista? Mietitkö, mikä on normaalia unohtelua ja mikä ei?

Muistineuvolastamme saa asiantuntija-apua kaikkiin muistipulmiin. Vastaanotollamme tai sairaanhoitajan kotikäynnillä voidaan arvioida riskiä sairastua muistisairauksiin sekä testata muistin toimintaa.

Mikäli muistiongelmia on, muistineuvolastamme saa monipuolista arjen tukea, jonka avulla muistisairas henkilö voi asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Muistisairaan läheisiä tuemme ja ohjaamme mm. muistisairaan ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen keskittyvillä kursseilla sekä vertaistukitoiminnalla.

Autamme kaikissa muistiasioissa

Muistineuvolamme tarjoaa kaiken tarvittavan avun ja tuen, kun muistisairauksia halutaan ehkäistä, muistisairautta epäillään tai se todetaan. Muistisairauksien diagnostiikassa tarvittavat testaukset, verinäytteiden otto ja geriatrian erikoislääkärin tutkimus voidaan toteuttaa joko asiakkaan kotona tai vastaanotoillamme.

Tuttu muistitukihenkilö on mukana kaiken aikaa

Muistineuvolan asiakkaalle nimetään oma muistitukihenkilö, joka perehtyy asiakkaan tilanteeseen, toimintakykyyn sekä elinympäristöön.  Muistitukihenkilö laatii yhdessä muistisairaan ja hänen läheistensä kanssa yksilöllisen palvelusuunnitelman, joka huomioi muistisairaan toimijana ja osallistaa myös läheiset häntä tukemaan. Palvelut elävät asiakkaan tilanteen mukaan turvaten kotona asumista kaikissa olosuhteissa.

Tuomme kaiken tarvittavan avun ja tuen omaan kotiin

Muistisairauden edetessä IkiMuistineuvolasta saa kotisairaanhoidon, kotilääkärin ja kotipalvelun tukipalveluineen. Tuttu muistitukihenkilö ja mahdollisimman pieni ja pysyvä hoitotiimi tukevat asiakasta ja häntä hoitavia läheisiä, jotta omannäköinen arki sujuu edelleen kotona.

Hoitavalle läheiselle järjestyy  työterveyshuolto ja jaksamisen kannalta tärkeää vertaisryhmätoimintaa. Meiltä järjestyy osaava hoitaja myös omaishoitajan vapaan ajaksi – vaikkapa Tampereen kaupungin omaishoidon palvelusetelillä.

Muistineuvolan palvelut

 • Muistineuvolavastaanotto
 • Muistijumppa
 • Vertaistukiryhmät sairastuneille ja läheisille
 • Kotipalvelu tukipalveluineen (kotitalousvähennysoikeus verotuksessa)
 • Kotisairaanhoito
 • Geriatrian erikoislääkärin kotikäynnit
 • Sosiaalipalvelujen neuvonta
 • Fysioterapia ja IkiTrainerin palvelut: liikuntakyvyn, lihasvoimien ja muistin harjoittaminen
 • Omaishoitajan työterveyshuolto
 • Vuorovaikutuskoulutus läheisille muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen  TunteVa®-toimintamallin avulla
 • Muistikutsut
 • Päivystyskäynnit ongelmatilanteissa kotona


”Yhteyttä kannattaa ottaa, olivatpa muistipulmat suuria tai pieniä.  Mitäpä jos istuisimme yhdessä hetkeksi alas ja rauhassa keskustellen miettisimme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja? Maksuton kotikartoitus-käyntimme vie aikaa noin tunnin, eikä edellytä palvelun tilaamista . ”

Tarja Kangassalo
kotihoidon palveluvastaava, sairaanhoitaja,
muistisairaan kohtaamisen asiantuntija, TunteVa®-kouluttaja
040 672 0404
tarja.kangassalo(at)ikifit.fi