Lasten kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen lapsen ja nuoren kuntoutus tules‐ ja reumapalvelulinja

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea moniammatillisesti lapsen tai nuoren toimintakykyä yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kuntoutus perustuu lapsen tai nuoren perusterveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan sekä hänen omiin ja perheensä tavoitteisiin.

Kohderyhmänä ovat vaikeavammaiset lapset ja nuoret joilla on

  • tulehduksellinen tuki‐ ja liikuntaelinsairaus
  • ei-tulehduksellinen tuki‐ ja liikuntaelinsairaus
  • toimintakykyä haittaava krooninen kipu
  • reuma liitännäissairauksineen

Kuntoutus on tarkoitettu lapselle tai nuorelle, jolla on sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joka aiheuttaa huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Kuntoutus sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sekä yksilötapaamisia että ryhmätoimintaa.

 

Harkinnanvarainen moniammatillinen lapsen ja nuoren kuntoutus tules‐ ja reumalinja

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea moniammatillisesti lapsen tai nuoren ja hänen perheensä voimavaroja eri elämäntilanteissa ja muutoksissa. Kuntoutus perustuu lapsen tai nuoren sekä perheen ja lähettävän lääkärin arvioon kuntoutustarpeesta.

Kohderyhmänä ovat reumaa ja muita tule‐sairauksia sairastavat lapset ja nuoret. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että lapsella tai nuorella on vakiintunut hoitosuhde terveydenhuoltoon tai muuhun hoitavaan tahoon ja että toimintakykyä voidaan turvata suunnitellulla kuntoutuksella.

Yksilöllisen kuntoutuksen kohderyhmät ovat:

  • 0−18‐vuotiaat kuntoutujat
  • 19−25‐vuotiaat kuntoutujat, joilla on tarpeellista varmistaa lääkinnällisen kuntoutuksen jatkuvuus aktiivin ja vaikean lastenreuman takia

Kuntoutus sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sekä yksilötapaamisia että ryhmätoimintaa.

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta:
03 2716 293
tietoakuntoutuksesta@ikifit.fi

Esitteet:
- Lasten ja nuorten kuntoutus Apilassa
- Kelan kurssit Apilassa

Lisätietoja:
- Näin haet kuntoutukseen
- Hyvä tietää (pdf)
- Kelan matkakorvaus