Apilan vakuutusturva

Apilan vakuutusturva Kelan kuntoutuksessa oleville asiakkaille:

  • toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa ohjatun kuntoutus‐ ja
  • vapaa‐ajan ohjelman
  • potilasvakuutus, kun kuntoutusta toteuttaa terveydenhuollon
  • ammattihenkilöt
  • tapaturmavakuutus, joka kattaa ohjatun kuntoutus‐ ja vapaa‐ajanohjelman sekä muuna vapaa‐aikana tapahtuvat henkilövahingot

Huomioikaa, että Apilan tapaturmavakuutus koskee vain ohjattua kuntoutus‐ ja vapaa‐ajan toimintaa sekä muuta vapaa‐aikaa Apilan tiloissa ja hallinnoimalla alueella. Kuntoutujalla tulee olla oma henkilökohtainen vapaa‐ajan tapaturmavakuutus, jos haluaa varmistaa, että kuntoutuksen aikana on vakuutettu vapaa‐ajalla myös Apilan tilojen ja alueiden ulkopuolella.