palvelut

Aikuisten vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kenelle vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on tarkoitettu?

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi soveltua sinulle, jos sinulla on diagnosoitu tuki- ja liikuntaelin- tai reumasairaus ja olet alle 65-vuotias. Kuntoutukseen pääsy edellyttää, että sinulla on vamman tai sairauden tai niihin liittyvän rajoitteen vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa tai osallistua niihin ja kuntoutuksesi tarve on pitkäkestoinen.

Kuntoutuksesi tavoitteet ja toteutus

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea toimintakykyäsi moniammatillisesti, jotta pystyt sairaudestasi huolimatta selviytymään arkielämän toiminnoista tai tekemään työtä. Huomioimme kuntoutuksessasi laatimasi tavoitteet kuntoutuksellesi, tarpeesi ja nykyisen elämäntilanteesi sekä voimavarasi. Kuntoutus siis perustuu omiin tavoitteisiisi, joiden tulee tukea suoriutumistasi ja osallistumistasi arjessa. 


Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutustasi varten tarvitset perusterveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman. Sen saat sinua hoitavalta taholta julkisesta terveydenhuollosta. Laadi lääkärin kanssa kuntoutuksellesi tavoitteet, jotka tukevat selviytymistäsi arjessa sekä kirjaa ylös omat toiveesi kuntoutukselle.

Kuntoutuksesi sisältö

Ennen kuntoutuksen alkua sinulle laaditaan toiveittesi ja tavoitteittesi pohjalta henkilökohtainen kuntoutusohjelma. Ohjelmasi koostuu moniammatillisen työryhmän ammattilaisten yksilötapaamisista sekä ryhmässä toteutettavista liikuntaryhmistä, ryhmäkeskusteluista ja luennoista. Ryhmissä pääset jakamaan omia kokemuksiasi ja vastaanottamaan arvokasta vertaistukea muiden samassa tilanteessa olevien kuntoutujien kanssa.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutus on maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan kuntoutuksen ajalta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.

Näin haet kuntoutukseen

  1. Hakeudu lääkäriin omalle hoitavalle taholle julkiseen terveydenhuoltoon. Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.
  2. Täytä lomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 104 (pdf). Liitä hakemukseesi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös julkisessa terveydenhuollossa tehty lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelma on kirjattu siihen.
  3. Lähetä hakemus OmaKelassa tai lähetä hakemuksesi liitteineen postitse: Kela, PL 10, 00056 Kela.
  4. Kela kutsuu sinut tarvittaessa haastatteluun.
  5. Saat kotiisi postitse kirjallisen päätöksen. Näet päätöksen myös OmaKelassa. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään myös tiedoksi kuntoutusta toteuttavalle palveluntuottajalle, milloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.

Jos tarvitset tukea hakemuslomakkeen täyttämisessä voit olla yhteydessä Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.
Numerosta voi tiedustella myös päätöksesi tilaa. Hakemuksen käsittelyajat voit tarkistaa Kelan sivuilta https://www.kela.fi/kasittelyajat
Valitse alasvetovalikosta "Kuntoutusratkaisut".

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Kelan hakemuslomake KU 104

 

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta:
tietoakuntoutuksesta@ikifit.fi

Esitteet:
- Aikuisten yksilöllinen kuntoutus
- Kelan kurssit Apilassa

Lisätietoa:
- Näin haet kuntoutukseen
- Hyvä tietää
- Kelan matkakorvaus