palvelut

IkiTrainer-ryhmät (terveysliikuntaryhmät)

Liikunnan iloa - kunnossa kaiken ikää!

Terveysliikuntaryhmien nimi uusiutui ja tutut ryhmämme jatkavat nimellä IkiTrainer!

Haluatko ikääntyä mahdollisimman hyväkuntoisena ja itsenäisenä, muistiasi suojellen? Toivoisitko jaksavasi paremmin iän mukanaan tuomien vaivojen ja sairauksien kanssa?

IkiTrainer® on liikkumisen ja aktiivisen elämäntavan valmentaja, joka auttaa sinua säilyttämään toimintakykysi ja elämänilosi. IkiTrainer suunnittelee sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman, jossa huomioidaan kuntosi, toiveesi ja voimavarasi.

IkiTrainer – henkilökohtasta valmennusta kaikenkuntoisille ikäihmisille
IkiTrainer-konsepti on suunniteltu geriatrian erikoislääkäreiden ja fysioterapeuttien yhteistyönä. Se perustuu tutkimustietoon liikunnan terveysvaikutuksista sekä pitkäaikaiseen työkokemukseen niin hyväkuntoisten kuin toimintakyvyltään heikentyneidenkin ikäihmisten parissa.

IkiTrainerit ovat koulutukseltaan fysioterapeutteja, joilla on pitkä työkokemus geriatrisesta fysioterapiasta. Heillä on lisäksi joko ratkaisukeskeisen gerontologisen valmentajan, neuropsykiatrisen valmentajan tai neurologisen fysioterapeutin erikoistumiskoulutus. He ovat myös perehtyneet iäkkäiden ravitsemussuosituksiin.

Räätälöityä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
IkiTrainerin työtä ohjaavat tutkimukset, joiden mukaan ihmisen terveyteen, liikunta- ja toimintakykyyn sekä elämänlaatuun voidaan vaikuttaa kaikissa ikääntymisen vaiheissa. IkiTrainer ei ohjaa pelkästään liikkumaan, vaan lähestyy asiakastaan kokonaisvaltaisesti kiinnittäen huomiota ravitsemustilaan, muistiin ja muuhun terveyteen.

Kysy lisää Ikitrainer-valmennuksesta!

Linkkejä ja muuta

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
toimistopäällikkö Marjo Sirkeoja
020 734 2650 tai 040 701 5190
etunimi.sukunimi@ikifit.fi

Esitteet:
- Hinnasto