Koulutuspalvelut

Räätälöityä koulutusta ja luentoja

Järjestämme koulutusta vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisöille. Räätälöimme koulutukset tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutamme yksittäisten luentojen ja päiväkoulutusten lisäksi myös pidempiä koulutuskokonaisuuksia.

Pidämme myös geriatrian ja vanhustyön luentoja alan oppilaitoksissa sekä vanhustyön tapahtumissa. Lisäksi järjestämme avoimia yleisöluentoja ajankohtaisista vanhustyön teemoista.

TunteVa®-toimintamallin perusteet
TunteVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä muistisairaan ihmisen arvostavaan kohtaamiseen. Menetelmän avulla tuetaan muistisairaan ja hänen läheistensä omia voimavaroja ja elämänlaadun ylläpitämistä. Räätälöity koulutuspaketti sopiikin ammattihenkilöstön lisäksi myös läheisille.

  • TunteVan perusteet muistisairaan läheisille, 2 x 2 h
  • TunteVa®-ryhmä muistisairaan läheisille, 6 x 2 h

    Molemmat kurssit on tarkoitettu muistisairaan henkilön omaisille ja läheisille. TunteVa®-ryhmään osallistuminen ei edellytä perusteet-kurssille osallistumista.


TunteVa®-hoitajakoulutus, 15 op
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti muistityössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutuksen keinoin vanhustyön erikoisosaamistaan. Koulutukset alkavat keväisin ja/tai syksyisin.


Ergonomia ja kuntoutuksellinen ote hoivatyössä
Koulutus tukee työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä vähentää työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta. Räätälöity koulutuspaketti ammattihenkilöstölle.


Liike on lääke
Räätälöityjä koulutuksia ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä tukevaan työskentelytapaan ammattihenkilöstölle.

Linkkejä ja muuta

Lisätiedot TunteVa®-toimintamalli:
Tarja Kangasalo
040 672 0404
etunimi.sukunimi@ikifit.fi

Lisätietoja kursseista ja tarjoukset:
toimistopäällikkö Marjo Sirkeoja
020 734 2650
etunimi.sukunimi@ikifit.fi

Esitteet:
TunteVa®

 

Anna meille palautetta!