TunteVa® -hoitajakoulutus Tampereella 14.3.-12.12.2018

TunteVa®-menetelmä

TunteVa® -menetelmässä on kyse muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä arvostavasta kohtaamisesta ja kuulemisesta. Aito kuulluksi tuleminen tukee yksilöä ja hänen perheyhteisöään elämään parasta mahdollista arkea, sairaudesta huolimatta. Menetelmä auttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen merkitystä muistisairaan ja hänen läheistensä elämässä. Se antaa keinoja sekä auttaa että luoda ja ylläpitää vuorovaikutusta.

TunteVa® -hoitajakoulutus, 15 op

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti muistityössä toimiville sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutuksen keinoin  vanhustyön erikoisosaamistaan. Koulutus antaa valmiudet käyttää TunteVa® –menetelmää muistisairaan hoidossa.

Koulutus on laadittu Tampereen kaupunkilähetys ry:n ja TunteVa®-kouluttajien sopiman yhteistoimintamallin mukaisesti. Ikifit Oy kouluttajana mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen moniammatillisena ja monipuolisena TunteVa® osaajana.

Koulutus alkaa 14.3.2018 ja päättyy 12.12.2018.  Koulutus sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää aina kuukauden toisena keskiviikkona kello 10-17.  Lähiopetuspäiviä ei järjestetä kesä- ja heinäkuuussa. Lähiopetuksen kokonaistuntimäärä on 64 oppituntia. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana välitehtävät ja mahdollinen työssä oppiminen.

Koulutuspaikka Tampere, tarkempi osoite selviää myöhemmin.

Koulutusryhmän koko on 8-12 henkilöä. Koulutuksen toteutumisen ehtona on 8 ilmoittautunutta.

Koulutuksen sisältö

– TunteVa® -toimintamalli ja TunteVan® lähtökohdat
– Vanhustyön eettiset periaatteet, kunnioittava ja vanhusta arvostava kohtaaminen
– Yhteisöllisyyden tukeminen (terapeuttisen yhteisöhoidon ideologia, perhehoidon näkökulma)
– TunteVa® -hoitajana kehittyminen ja toimintamallin soveltaminen muistamattomuuden eri vaiheissa
– TunteVa® -toimintamalli muistiyksikön viitekehyksenä
– TunteVa® -tekniikoiden syventäminen
– Musiikin, kosketuksen ja muistelun merkitys muistisairaanhoidossa
– Työvideot oppimisen apuna

Koulutukseen sisältyy geriatrin, sosiaaliohjaajan, perhehoitokodin työntekijän, fysioterapeutin sekä mahdollisesti lähihoitajan osuudet/luennot.

Koulutuksen lopuksi on kirjallinen koe ja koulutuksesta saa todistuksen.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 895 € (sis. alv 24%)

Vastuukouluttaja

V20170210_114536(2)astuukouluttajana toimii Tarja Kangassalo, TunteVa® -kouluttaja, sairaanhoitaja, työnohjaaja ja kotihoidon palveluvastaava, joka on tehnyt muistityötä suurella sydämellä lähes kaksikymmentä vuotta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä: 040 672 0404 tarja.kangassalo@ikifit.fi