Vanhustyön koulutus

Järjestämme koulutusta vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisöille. Räätälöimme koulutukset tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutamme yksittäisten luentojen ja päiväkoulutusten lisäksi myös pidempiä koulutuskokonaisuuksia.

Pidämme myös geriatrian ja vanhustyön luentoja  alan oppilaitoksissa sekä vanhustyön tapahtumissa. Lisäksi järjestämme avoimia yleisöluentoja ajankohtaisista vanhustyön teemoista.

Alla on esimerkkejä koulutuksistamme sekä tietoa alkavista koulutuksistamme ja kursseistamme.


Oulun Ammattikorkeakoulu järjestää TunteVa-hoitajakoulutuksen 15.11.18 alkaen. Vielä kerkiää ilmoittautua.

Linkki Oulun AMK:n koulutuskalenteriin.

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/?id=736&kid=1251&kieli=FI

TunteVa®-toimintamallin perusteet

TunteVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä muistisairaan ihmisen arvostavaan kohtaamiseen. Menetelmän avulla tuetaan muistisairaan ja hänen läheistensä omia voimavaroja ja elämänlaadun ylläpitämistä. Räätälöity koulutuspaketti sopiikin ammattihenkilöstön lisäksi myös läheisille.

Tarja Kangassalo  p. 040 672 0404 tai tarja.kangasalo@ikifit.fi  sekä Marjo Sirkeoja p. 040 701 5190 tai marjo.sirkeoja@ikifit.fi

TunteVan perusteet muistisairaan läheisille, 2 x 2 h

Café Aleksanterinpuisto, Puutarhakatu 37

 • Ohjaajana TunteVa®-kouluttaja Tarja Kangassalo
 • Perustietoa TunteVa®-menetelmästä ja sen soveltamisesta muistisairaan kohtaamisessa
 • Kurssin hinta 35 €

TunteVa®-ryhmä muistisairaan läheisille, 6 x 2 h

Café Aleksanterinpuisto, Puutarhakatu 37

 • Ohjaajana TunteVa®-kouluttaja Tarja Kangassalo
 • Perustietoa TunteVa®-menetelmästä
 • Konkreettisia keinoja arjen vuorovaikuksen helpottamiseksi sekä tukea ja ohjausta menetelmän soveltamiseen omassa arjessa muistisairaan läheisenä
 • Kurssin hinta 60 €

Molemmat kurssit on tarkoitettu muistisairaan henkilön omaisille ja läheisille. TunteVa®-ryhmään osallistuminen ei edellytä perusteet-kurssille osallistumista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 040 672 0404 tai tarja.kangasalo@ikifit.fi


Iloa elämään

 • Kurssi on tarkoitettu hyvinvoinnistaan ja terveydestään kiinnostuneille 60+ ikäisillle.
 • Pääteemoja ovat mielen ja muistin hyvinvointi, liikunta, ravitsemus ja yhteisöllisyys.
 • Kurssilla kannustetaan tarkastelemaan omia elämäntapoja ja kokeilemaan pieniä muutoksia.
 • Järjestämme kursseja keväisin ja syksyisin.

Syksyn 2017 kursseista tiedotamme elokuussa.


TunteVa®-hoitajakoulutus, 15 op

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti muistityössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutuksen keinoin vanhustyön erikoisosaamistaan. Koulutukset alkavat keväisin ja/tai syksyisin.

Seuraava koulutus alkaa maaliskuussa 2018, mikäli koulutukseen tulee kahdeksan ilmoittautunutta.

Lue lisää koulutuksesta: Tunteva_2018


Vanhustyön työnohjaus

Työnohjaus tukee työssä jaksamista, ammatti-identiteetin vahvistumista ja työhyvinvointia. Työnohjaus on prosessi, jossa kirkastetaan perustehtävää, jäsennetään omaa työroolia ja tarkastellaan työyhteisön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus voidaan räätälöidä henkilökohtaiseksi, pienryhmälle tai koko työyhteisölle.


Ergonomia ja kuntoutuksellinen ote hoivatyössä

Koulutus tukee työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä vähentää työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta. Räätälöity koulutuspaketti ammattihenkilöstölle.


Liike on lääke

Räätälöityjä koulutuksia ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä tukevaan työskentelytapaan ammattihenkilöstölle.


 

”Kerron mielelläni lisää kursseistamme ja koulutuksistamme. Minulle voit myös laittaa tarjouspyynnön yksilöllisesti räätälöidyistä koulutuspaketeistamme.”

Marjo Sirkeoja
toimistopäällikkö
020 734 2650
marjo.sirkeoja(at)ikifit.fi