palvelut

Palveluohjaus

Apua palvelujen ja etuuksien hakemiseen

Sosiaalipalvelujen neuvonta antaa apua ja neuvoja yhteiskunnan tarjoamien etuuksien, kuten eläkettä saavan hoitotuen, asumistuen, omaishoidon tuen ja kuljetuspalveluiden hakemiseen.

Sosiaalipalvelujen neuvoja avustaa tarvittaessa myös edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa. Kotipalvelumme asiakkaita opastetaan myös kotitalousvähennyksen hakemisessa.

Linkkejä ja muuta

Tietoa KELA:n tarjoamista etuuksista:
www.kela.fi

Tietoa kotitalousvähennyksestä:
www.vero.fi

Esitteet:
- Hinnasto