IkiTrainer liikuttaa kaikenkuntoisia ikäihmisiä

IkiTrainer innostaa ja kannustaa ajattelemaan ikääntymistä myönteisenä, luonnollisena ja aktiivisena elämänvaiheena. Harjoitus- ja kuntoutusohjelmia on eritasoisia, joista IkiTrainer ja asiakas yhdessä valitsevat parhaiten soveltuvan.

Ohjelmat voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan myös asiakkaan kotona.

Ennaltaehkäisevä harjoitusohjelma hyväkuntoisille

Kaikkein hyväkuntoisimpien ikääntyvien kanssa keskitytään ennaltaehkäisevään terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään muistisairauksien ehkäisyyn.

Harjoitusohjelma rakentuu henkilökohtaisesta liikuntavalmennuksesta, ohjatusta ryhmäliikunnasta, ravitsemusneuvonnasta, sairaanhoitajan tapaamisesta, kuntosaliharjoittelusta sekä omatoimisesta liikunnasta ja muistitoimintojen aktiivisesta harjoittamisesta.

Voimavaroja vahvistava kuntoutusohjelma toimintakyvyltään heikentyneille

Kun toimintakyky heikkenee sairauksien, vanhenemiseen liittyvän lihaskadon tai vähäisen liikkumisen vuoksi, IkiTrainer pyrkii löytämään asiakkaan voimavarat ja vahvistamaan niitä yksilöllisellä kuntoutusohjelmalla.

Oma koti tarjoaa monelle ikäihmiselle riittävästi haastetta liikkumiseen. Tuttu ympäristö antaa myös turvaa ja motivaatiota harjoitteluun. Harjoitusohjelma IkiTrainerin kanssa voidaankin toteuttaa kokonaisuudessaan kotona hyödyntäen luovasti oman kodin tarjoamia mahdollisuuksia.

IkiTrainerin ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta on apua esimerkiksi sydän- tai keuhkosairaille, syövästä tai isosta leikkauksesta toipuville sekä sellaisille ikääntyville, jotka eivät ole tottuneet harrastamaan liikuntaa.

Hauraille ja muistisairaille IkiTrainer-ohjelma osaksi oman kodin arkea

Kaikkein hauraimmille ikäihmisille ja muistisairaille IkiTrainer rakentaa harjoitusohjelman osaksi arkisia kotiaskareita ja itsestä huolehtimista. IkiTrainer innostaa, rohkaisee ja kannustaa liikkumaan – tarvittaessa vaikkapa musiikkia hyödyntäen, asiakkaan onnistumisista iloiten.

IkiTrainer tuntee muistisairauksien vaiheet ja osaa ottaa huomioon niiden erityispiirteet yksilöllistä harjoitussuunnitelmaa laatiessaan. Harjoittelussa korostuu turvallisuus ja moniammatillisuus: IkiTrainer työskentelee yhteistyössä IkiKotilääkärin, sairaanhoitajien, kotipalvelun ja IkiMuistineuvolan henkilökunnan kanssa.

IkiTrainerin ohjauksessa tapahtuvasta harjoittelusta on mahdollista saada KELA-korvausta lääkärin lähetteellä.”Haluaisitko ikääntyä mahdollisimman hyväkuntoisena ja itsenäisenä? Tai toivoisitko jaksavasi paremmin iän mukanaan tuomien vaivojen ja sairauksien kanssa? Kysy minulta lisää, miten IkiTrainer-ohjelma voisi auttaa.”

Elina Leikkainen
IkiTrainer®-vastaava, fysioterapeutti
040 744 3725
elina.leikkainen@ikifit.fi