Tunne tunne – kohtaamiskoulutusta TunteVa®-menetelmään perehtyen

Tunteva_kirjatVuorovaikutuksessa oleminen ja toisen ihmisen kohtaaminen on meille kaikille tärkeää. Ilman keskinäistä kanssakäymistä emme voi tietää, mitä toinen ihminen ajattelee tai tuntee. Myös kokemus omasta olemassa olostamme ja arvostamme ihmisenä rakentuu kohtaamisissa muiden kanssa. Siksi kohtaamiset ovat erityisen merkityksellisiä hoitotyössä.

Muistisairaus vaikuttaa sairastuneen vuorovaikutukseen, sillä sairaus muuttaa ihmisen kykyä ilmaista itseään ja ymmärtää muita. Vaikka muutokset eivät tapahdukaan hetkessä, voi muistisairaus hämmentää niin sairastunutta itseään kuin hänen lähipiiriäänkin pitkään, ennen kuin sairautta on edes diagnosoitu.  

Sopeutuminen muistisairauteen sekä sairauden yksilöllisen luonteen opettelu vaatii tietoa ja aikaa. Muistisairauden ja muistisairaan perheen kohtaaminen on pitkä prosessi, jossa riittää oppimista niin asianosaisille itselleen, kuin muistityötä tekevillekin. Käyttäytymisen muutokset, kommunikaatiovaikeudet, levottomuus tai tunteiden ilmaisun avoimuus voivat olla vaikeita kohdata, jos ymmärrystä muistisairauksista ja niiden vaikutuksista arkeen ei ole. Muistityön tekijälle opittavaa riittää ihan koko työuran ajaksi.

Kunnioittava ja arvostava kohtaaminen on ammatillisen osaamisen ydin vanhustyössä. Miten toimia kun muistisairas kertoo samaa tarinaa kolmattakymmenettä kertaa peräkkäin saman päivän aikana tai kun hän kokee, että hoitaja varastaa hänen omaisuuttaan? Inhimillisessä arjessa tunteet ja itse kunkin jaksaminen asettavat myös omat haasteensa kohtaamistilanteisiin.

TunteVa®-menetelmä auttaa ymmärtämään arvostavan vuorovaikutuksen merkitystä kohtaamisissa, ja se antaa keinoja vuorovaikutuksen luomiseen ja ylläpitämiseen. TunteVa®-hoitajakoulutus on 15 opintopisteen kokonaisuus, jossa sukelletaan arvostavan kohtaamisen mereen ja pyydystetään sieltä parhaat kalat työkaluiksi arjen tilanteisiin. Oppimisen apuna käytetään autenttisten tilanteiden kuvaamista ja niiden analysoimista yhdessä – kyse on sekä mallioppimisesta että oppimisesta itse tekemällä.

Lääkehoidon ohella parasta hoitoa ja kuntoutusta muistisairauksiin on mahdollisimman tavallinen ja vireä elämä oikea-aikaisten palveluiden, tukien ja kuntoutuksen avulla. Myös näitä elementtejä tarkastellaan koulutuksessa asiantuntijoiden opastuksella yhdessä ja erikseen.

Koulutus on suunnattu muistityössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vanhustyön erikoisosaamistaan. Koulutuksen käyneet saavat TunteVa®-hoitajan pätevyyden. TunteVa®-hoitajalla on valmiudet ohjata myös läheisiä arjen arvostavan kohtaamisen perusteisiin.

20170210_114536(2)

”Menetelmä on minussa itsessäni – se on tapani ajatella.  Käytän sitä joka tapauksessa joka päivä ja jokaisessa  kohtaamisessa.”

Tarja Kangassalo

TunteVa® -kouluttaja, sairaanhoitaja, työnohjaaja ja kotihoidon palveluvastaava, joka on tehnyt muistityötä suurella sydämellä lähes kaksikymmentä vuotta.

Seuraava TunteVa®-hoitajakoulutus alkaa 14.3.2018 Tampereella.