Muistineuvola

IkiMuistineuvola – mukana kaiken aikaa

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi muistista? Mietitkö, mikä on normaalia unohtelua ja mikä ei? IkiMuistineuvolan sairaanhoitajan vastaanotolla voidaan arvioida riskiäsi sairastua muistisairauksiin ja testata, miten muistisi todellisuudessa toimii. Saat tietoa keinoista, joilla voit ehkäistä muistin heikentymistä. Sairaanhoitajamme ohjaa sinut tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin.

IkiMuistineuvola tarjoaa kaiken tarvittavan avun ja tuen, kun muistisairauksia halutaan ehkäistä, muistisairautta epäillään tai se todetaan. Muistisairauksien diagnostiikassa tarvittavat testaukset, verinäytteiden otto ja geriatrian erikoislääkärin tutkimus voidaan toteuttaa joko kotikäynnillä tai vastaanotolla.

Muistisairauden edetessä avun ja tuen tarve usein lisääntyy. IkiMuistineuvolasta järjestyvät kotisairaanhoito, kotilääkäri ja kotipalvelu tukipalveluineen, kun niitä tarvitaan. IkiMuistineuvolan ammattilaiset pyrkivät löytämään parhaat ratkaisut kaikkiin tilanteisiin, niin että sekä muistisairaan että hoitavan läheisen elämänlaatu pysyy hyvänä mahdollisimman pitkään. Laadimme yksilöllisen palvelusuunnitelman sekä asiakkaalle että hoitavalle omaiselle. Järjestämme omaishoitajalle työterveyshuoltoa ja jaksamista tukevaa ryhmämuotoista vertaistukitoimintaa.

IkiMuistineuvolan asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä kotihoitomme palveluvastaavaan tai sosiaaliohjaajaan. Yhteyttä kannattaa ottaa, olivatpa pulmat suuria tai pieniä. Yhdessä, asiakkaan rinnalla kulkien, etsimme niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

IkiMuistineuvolasta asiakas saa tukihenkilön, joka kulkee mukana kaiken aikaa.

IkiMuistineuvolan palvelut

  • IkiKotilääkäri (geriatrian erikoislääkärin kotikäynnit)
  • Kotisairaanhoito
  • Kotipalvelu tukipalveluineen (kotitalousvähennysoikeus verotuksessa)
  • Sosiaaliohjaus
  • Fysioterapia, IkiTrainerin palvelut: liikuntakyvyn, lihasvoimien ja muistin harjoittaminen
  • Kotona otettavat laboratoriokokeet
  • Muistineuvolavastaanotto
  • Omaishoitajan työterveyshuolto
  • Vertaistukiryhmät sairastuneille ja läheisille
  • Päivystyskäynnit ongelmatilanteissa kotona