VANHUSTYÖN KOULUTUS

Järjestämme koulutusta vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työyhteisöille. Räätälöimme koulutukset tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toteutamme yksittäisten luentojen ja päiväkoulutusten lisäksi myös pidempiä koulutuskokonaisuuksia.

Pidämme geriatrian ja vanhustyön luentoja myös alan oppilaitoksissa sekä vanhustyön tapahtumissa.

TunteVa®-hoitajakoulutus, 15 op
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti muistityössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutuksen keinoin vanhustyön erikois-osaamistaan. Koulutukset alkavat keväisin ja/tai syksyisin.
Seuraava koulutus alkaa maaliskuussa 2017, lue lisää: TunteVa -hoitajakoulutus Tampereella maaliskuu 2017 – joulukuu 2017

TunteVa®-toimintamallin perusteet
TunteVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä muistisairaan ihmisen arvostavaan kohtaamiseen. Menetelmän avulla tuetaan muistisairaan ja hänen läheistensä omia voimavaroja ja elämänlaadun ylläpitämistä. Räätälöity koulutuspaketti sopiikin ammattihenkilöstön lisäksi myös läheisille.

Vanhustyön työnohjaus
Työnohjaus tukee työssä jaksamista, ammatti-identiteetin vahvistumista ja työhyvinvointia. Työnohjaus on prosessi, jossa kirkastetaan perustehtävää, jäsennetään omaa työroolia ja tarkastellaan työyhteisön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus voidaan räätälöidä henkilökohtaiseksi, pienryhmälle tai koko työyhteisölle.

Ergonomia ja kuntoutuksellinen ote hoivatyössä
Koulutus tukee työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä vähentää työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta. Räätälöity koulutuspaketti ammattihenkilöstölle.

Liike on lääke
Räätälöityjä koulutuksia ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä tukevaan työskentelytapaan ammattihenkilöstölle.

Iloa elämään
Kurssi on tarkoitettu hyvinvoinnistaan ja terveydestään kiinnostuneille 60+ ikäisillle. Kurssin pääteemoja ovat mielen ja muistin hyvinvointi, liikunta, ravitsemus ja yhteisöllisyys. Kurssilla kannustetaan tarkastelemaan omia elämäntapoja ja kokeilemaan pieniä muutoksia. Kursseja järjestetään keväisin ja syksyisin.

Järjestämme myös avoimia yleisöluentoja ajankohtaisista vanhustyön teemoista.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt 020 734 2650

Ota yhteyttä