IkiTrainer

 

 

Haluatko ikääntyä mahdollisimman hyväkuntoisena ja itsenäisenä, muistiasi suojellen? Toivoisitko jaksavasi paremmin iän mukanaan tuomien vaivojen ja sairauksien kanssa?

IkiTrainer® on liikkumisen ja aktiivisen elämäntavan valmentaja, joka auttaa ikääntyviä säilyttämään toimintakykynsä ja elämänilonsa.

IkiTrainerit ovat koulutukseltaan fysioterapeutteja, joilla on pitkä työkokemus geriatrisesta fysioterapiasta. Heillä on lisäksi joko ratkaisukeskeisen gerontologisen valmentajan, neuropsykiatrisen valmentajan tai neurologisen fysioterapeutin erikoistumiskoulutus. He ovat myös perehtyneet iäkkäiden ravitsemussuosituksiin.

IkiTrainer-konsepti on suunniteltu geriatrian erikoislääkäreiden ja fysioterapeuttien yhteistyönä. Se perustuu tutkimustietoon liikunnan terveysvaikutuksista sekä pitkäaikaiseen työkokemukseen niin hyväkuntoisten kuin toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten parissa.

IkiTrainerin työtä ohjaavat tutkimukset, joiden mukaan ihmisen terveyteen, liikunta- ja toimintakykyyn sekä elämänlaatuun voidaan vaikuttaa kaikissa ikääntymisen vaiheissa. IkiTrainer ei ohjaa pelkästään liikkumaan, vaan lähestyy asiakastaan kokonaisvaltaisesti kiinnittäen huomiota ravitsemustilaan, muistiin ja muuhun terveyteen.

IkiTrainer suunnittelee asiakkaansa harjoitusohjelman yksilöllisesti huomioiden hänen toimintakykynsä, toiveensa ja voimavaransa.
Fyysisesti aktiivinen elämäntapa luo hyvän pohjan itsenäiselle vanhuudelle, jossa myös ajattelu edelleen sujuu.