IkiTrainer liikuttaa kaikenkuntoisia iäkkäitä

 

 

IkiTrainer liikuttaa kaikenkuntoisia iäkkäitä – innostaen, kannustaen ja iloiten

IkiTrainer innostaa ja kannustaa asiakkaitaan ajattelemaan ikääntymistä myönteisenä, luonnollisena ja aktiivisena elämänvaiheena. Harjoitusohjelmia on eritasoisia, joista IkiTrainer ja asiakas yhdessä valitsevat parhaiten soveltuvan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Kaikkein hyväkuntoisimpien ikääntyvien kanssa keskitytään ennaltaehkäisevään terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään muistisairauksien ehkäisyyn. Harjoitusohjelma rakentuu henkilökohtaisesta liikuntavalmennuksesta, ohjatusta ryhmäliikunnasta, ravitsemusneuvonnasta, sairaanhoitajan tapaamisista, kuntosaliharjoittelusta sekä omatoimisesta liikunnasta ja muistitoimintojen aktiivisesta harjoittamisesta.

Kun toimintakyky heikkenee sairauksien, vanhenemiseen liittyvän lihaskadon tai vähäisen liikkumisen vuoksi, IkiTrainer pyrkii löytämään asiakkaan voimavarat ja vahvistamaan niitä yksilöllisellä kuntoutusohjelmalla. IkiTrainerin ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta on apua esimerkiksi sydän- tai keuhkosairaille, syövästä tai isosta leikkauksesta toipuville tai sellaisille ikääntyville, jotka eivät ole tottuneet harrastamaan liikuntaa.

Kysy lisätietoja ohjelmien sisällöstä ja hinnoista:

Fysioterapeutti , IkiTrainer® Elina Leikkainen, 020 7342650