Esimerkkejä IkiTrainer-ohjelmista

Ihmisen terveyteen, liikunta- ja toimintakykyyn sekä elämänlaatuun voidaan vaikuttaa kaikissa ikääntymisen vaiheissa. Myös muistisairauksia on mahdollista ennaltaehkäistä kun riskitekijöihin puututaan monipuolisesti.

IkiTrainerimme ovat koulutukseltaan fysioterapeutteja, joilla on pitkä työkokemus geriatrisesta fysioterapiasta. Lisäksi heillä on ratkaisukeskeisen gerontologisen valmentajan, neuropsykologisen valmentajan tai neurologisen fysioterapeutin erikoistumiskoulutus sekä perehtyneisyyttä iäkkäiden ravitsemussuosituksiin.

IkiTrainer suunnittelee sinulle yksilöllisen harjoitus- tai kuntoutusohjelman, jossa huomioidaan kuntosi, toiveesi ja voimavarasi. Alla on esimerkkejä IkiTrainer-harjoitusohjelmista.


Harjoitusohjelma hyväkuntoisille iäkkäille

Olet terve tai sairautesi ei haittaa liikkumistasi ja arkeasi. Haluat säilytää hyvän kuntosi ja ylläpitää muistiasi.

3 kuukauden ohjelma 190 € / kk

 • 4 henkilökohtaista tapaamista IkiTrainerin kanssa
 • ohjattua ryhmäliikuntaa 1-2 kertaa viikossa
 • omatoimista liikuntaa 2-5 kertaa viikossa
 • ravitsemusluento ja henkilökohtaiseen ruokapäiväkirjaan perustuva ravitsemusterapeutin palaute

6 kuukauden ohjelma 150 € / kk

 • 5 henkilökohtaista tapaamista IkiTrainerin kanssa
 • ohjattua ryhmäliikuntaa 1-2 kertaa viikossa
 • omatoimista liikuntaa 2-5 kertaa viikossa
 • ravitsemusluento ja henkilökohtaiseen ruokapäiväkirjaan perustuva ravitsemusterapeutin palaute

Molemmat ohjelmat sisältävät lisäksi sairaanhoitajan tapaamisen, jossa kartoitetaan sydän- ja verisuoisairauksien riskitekijöitä ja annetaan ohjeistusta muistitoimintoja ylläpitävistä harjoitteista.


Harjoitusohjelma toimintakyvyltään heikentyneille

Kuntosi on heikentynyt ikääntymisen, sairauksien tai vähäisen liikkumisen vuoksi. IkiTrainer auttaa sinua läytämään voimavarasi ja vahvistaa niitä yksilöllisellä kuntoutusohjelmalla.

3 kuukauden ohjelma 235 € / kk

 • 6 henkilökohtaista tapaamista IkiTrainerin kanssa
 • ohjattua ryhmäliikunta 1-2 kertaa viikossa
 • omatoimista liikuntaa 1-4 kertaa viikossa
 • ravitsemusluento ja henkilökohtaiseen ruokapäiväkirjaan perustuva ravitsemusterapeutin palaute
 • sairaanhoitajan tapaaminen tai vaihtoehtoisesti lisätapaaminen IkiTrainerin kanssa

6 kuukauden ohjelma 199 € / kk

 • 10 henkilökohtaista tapaamista IkiTrainerin kanssa
 • ohjattua ryhmäliikuntaa 1-2 kertaa viikossa
 • omatoimista liikuntaa 1-4 kertaa viikossa
 • ravitsemusluento ja henkilökohtaiseen ruokapäiväkirjaan perustuva ravitsemusterapeutin palaute
 • sairaanhoitajan tapaaminen tai vaihtoehtoisesti lisätapaaminen IkiTrainerin kanssa

IkiTrainer-ohjelma hauraille ja muistisairaille iäkkäille

Sairaudet ovat saattaneet heikentää kuntoasi ja muistiasi niin paljon, että oma kotisi tarjoaa sinulle riittävästi haastetta liikkumiseen. Harjoitusohjelma voidaankin toteuttaa kokonaisuudessaan IkiTrainerin kotikäynteinä.

Lääkärin lähetteellä voit saada harjoittelusta Kela-korvausta, jolloin maksat IkiTrainer-tapaamisista 55,50 € / kerta.


 

”Liikunta voimaannuttaa ihmistä joka iässä, sillä kaikenlainen liikunta katkaisee mukavasti arkirutiineja ja piristää mieltä. Jos haluat vahvistaa omaa toimintakykyäsi ja kaipaat tukea liikunnan aloittamiseen, ota rohkeasti yhteyttä!”

Elina Leikkainen
IkiTrainer®-vastaava, fysioterapeutti
040 744 3725
elina.leikkainen(at)ikifit.fi